Zarząd i Kadencja: 2016 – 2020

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Kadencja 2016 – 2020

Asystent Kościelny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

  • Bp prof. dr hab. Jan KOPIEC

Diecezja Gliwicka

Prezes

  • ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL 

Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

Wiceprezesi:

I. ks. dr Jarosław WĄSOWICZ SDB

Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile

II. ks. dr Michał SOŁOMIENIUK

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sekretarz

  • dr Artur Hamryszczak 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie

Skarbnik

  • s. mgr Karolina Anna KOŁODZIEJCZYK CSFB

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

Komisja rewizyjna:

  • o. prof. dr hab. Roland Prejs

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • ks. dr Kazimierz Dąbrowski

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

  • mgr Jacek Bartłomiej Okulus

Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie