Struktura

Zgodnie ze Statutem SAK (Art. 8, 14 i 18):

1. Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza Stowarzyszenia
  • Zarząd
  • trzyosobowa Komisja Rewizyjna

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu może przybierać trzy formy:

  • zwyczajne,
  • wspierające
  • honorowe

3. Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego zatwierdzanego przez Konferencję Episkopatu Polski.

Informacje dotyczące aktualnego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i funkcji Asystenta Kościelnego zobacz tutaj.

Lista Członków zwyczajnych SAK – zobacz tutaj