O nas

Serdecznie witamy na stronach Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych!

040807_105216_19_01wladze

Stowarzyszenie zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski oraz posiada osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabytą w oparciu o Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Na zdjęciu (Rok 2004: od prawej strony): Asystent Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce z ramienia Konferencji Episkopatu Polski Ks. Bp Jan Kopiec, Prezes – Ks. Jan ZWIĄZEK oraz Vice Prezes O. Józef MARECKI.

Celem działalności Stowarzyszenia jest min.: upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz integracja środowiska archiwistów kościelnych. Powyższe cele Stowarzyszenie będzie realizować m.in. przez wymianę doświadczeń archiwistów w formie spotkań, konferencji i działalności wydawniczej.

Więcej na temat celów, zadań i aspektów prawnych działalności Stowarzyszenia w dziale Statut.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Informacje na temat pełnego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, zobacz Zarząd.

Stowarzyszenie realizując swe cele poprzez wydawanie Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych czyli ARCHIVA ECCLESIASTICA – zobacz podstronę „Biuletyn SAK„.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być archiwista z archiwum należącego do Kościoła Katolickiego, a także z archiwum uczelni, wydziału lub innej instytucji pozostającej w całości lub w części pod nadzorem władz Kościoła. Członkiem zwyczajnym może być także Polak – archiwista instytucji kościelnej za granicą. Osoby pragnące zostać członkami Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych: Deklaracja Członkostwa oraz Ankieta Osobowa, zobacz dział: Formularze zgłoszeniowe SAK

Informacji dotyczących Stowarzyszenia, udziela Sekretariat SAK. Zobacz dział Kontakt SAK.

W dniu 17 czerwca 2004 r. odbył się w Warszawie: I Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce.