O czasopiśmie / About Journal

Redakcja

ks. dr hab. Robert R. Kufel – Editor-in-Chief
dr Artur Hamryszczak – Deputy Editor
Weronika Zegzuła

Rada naukowa

prof. nadzw. Zinaida Antonowicz (BPY Mińsk)
prof. nadzw. dr hab. Maria Dębowska (ABMK KUL Lublin)
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJP2 Kraków)
ks. prof. nadzw. dr hab. Władysław Wlaźlak (URz Rzeszów)
ks. prof. nadzw. dr hab. Paweł Wolnicki (AJD Częstochowa)
ks. prof. dr hab. Stanisław Zimniak SDB (SIH Rzym)
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (AIP Piła)
ks. dr Wacław Umiński CM (UPJP2 Kraków)

Recenzenci

o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL Lublin)
ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr (UAM)

Editors

ks. dr hab. Robert R. Kufel – redaktor naczelny
dr Artur Hamryszczak – zastępca redaktora naczelnego
Weronika Zegzuła – sekretarz

The scientific Council

prof. nadzw. Zinaida Antonowicz (BPY Mińsk)
prof. nadzw. dr hab. Maria Dębowska (ABMK KUL Lublin)
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJP2 Kraków)
ks. prof. nadzw. dr hab. Władysław Wlaźlak (URz Rzeszów)
ks. prof. nadzw. dr hab. Paweł Wolnicki (AJD Częstochowa)
ks. prof. dr hab. Stanisław Zimniak SDB (SIH Rzym)
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (AIP Piła)
ks. dr Wacław Umiński CM (UPJP2 Kraków)

Reviewers

s. dr hab. Robert R. Kufel – redaktor naczelny
dr Artur Hamryszczak – zastępca redaktora naczelnego
Weronika Zegzuła – sekretarz