Formularze

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA I ANKIETA OSOBOWA

040807_121645_22_deklaracja

Według Statutu SAK (Art. 8, p.1 i 2): Członkostwo w Stowarzyszeniu może przybierać trzy formy: zwyczajne, wspierając i honorowe.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byćarchiwista z archiwum należącego do Kościoła Katolickiego, a także z archiwum uczelni, wydziału lub innej instytucji pozostającej w całości lub w części pod nadzorem władz Kościoła. Członkiem zwyczajnym może być także Polak – archiwista instytucji kościelnej za granicą. ).

Na zdjęciu: Wypełnianie formularzy zgłoszeniowych w czasie I Walnego Zjazdu SAK. Od prawej: Ks. dr Tadeusz CEYNOWA – Dyrektor Archiwum DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ oraz Ks. dr Leszek WILCZYŃSKI – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Osoby pragnące zostać członkami Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych:

1. Deklaracja Członkostwa 

2. Ankieta Osobowa 

i następnie przesłanie ich na adres Sekretariatu Stowarzyszenia.