e-Zasób Archiwalny

SAK_logo_80

Zapraszamy do korzystania z działu e-Zasób Archiwalny SAK zawierającego: inwentarze archiwalne i katalogi w wersji elektronicznej przygotowane przez Członków SAK.

Do dyspozycji są dwie podstrony:

Format PDF

I. Inwentarze Archiwalne:

1. Inwentarze Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (zobacz tutaj). Opracował i udostępnił Prezes SAK – ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK (Rzeszów, Częstochowa).

2. Inwentarz Archiwum Konwentu Bonifratrów w Cieszynie (zobacz tutaj). Opracowanie i udostępnienie: mgr Maksymilian Kuśka (SAK Cieszyn) i ks. prof. dr hab. Józef Marecki (SAK Kraków).

II. Katalogi:

1. Katalog zdigitalizowanych ksiąg z Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (zobacz tutaj).Opracował i udostępnił Prezes SAK – ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK (Rzeszów, Częstochowa).

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy:)