SAK NEWSLETTER

POLSKA WERSJA

Editorial Office Adress:

Editor in Chief – pr. PhD Robert Romuald KUFEL
dr Artur Hamryszczak (KUL) – zastępca redaktora naczelnego
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (UPJP2)
ks. dr hab. Jarosław Marczewski (prof. KUL)
dr Wojciech Schaeffer (AAK)


65-075 Zielona Góra,
pl. Powstańców Wielkopolskich 2A
skr. poczt. 178
tel./fax. 666 028 237
Curia: tel.
(68) 451-23-30 tel.
fax. (68) 451-23-31
tel. 666 028 237

e-mail. R.Kufel@diecezjazg.pl

 1. Look: Archiva Ecclesiastica Year I (2004) – No 1
 2. Look: Archiva Ecclesiastica Year II (2005) – No 2
 3. Look: Archiva Ecclesiastica Year III (2006) – No 3
 4. Look: Archiva Ecclesiastica Year IV (2007) – No 4
 5. Look: Archiva Ecclesiastica Year V (2008) – No 5
 6. Look: Archiva Ecclesiastica Year VI (2013) – No 6
 7. Look: Archiva Ecclesiastica Year VII (2014) – No 7
 8. Look: Archiva Ecclesiastica Year VII (2015) – No 8
 9. Look: Archiva Ecclesiastica Year IX (2016) – No 9
 10. Look: Archiva Ecclesiastica Year X (2017) – No 10
 11. Look: Archiva Ecclesiastica Year XI (2018) – No 11
 12. Look: Archiva Ecclesiastica Year XII (2019) – No 12

The journal is indexed on BazHum

BIULETYN SAK

Adres Redakcji:

Redaktor Naczelny – ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL

dr Artur Hamryszczak (KUL) – zastępca redaktora naczelnego
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (UPJP2)
ks. dr hab. Jarosław Marczewski (prof. KUL)
dr Wojciech Schaeffer (AAK)
65-075 Zielona Góra,
pl. Powstańców Wielkopolskich 2A
skr. poczt. 178
tel./fax. 666 028 237
Kuria: tel.
(68) 451-23-30 tel.
fax. (68) 451-23-31
tel. 666 028 237

e-mail. R.Kufel@diecezjazg.pl

 1. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok I (2004) – Nr 1
 2. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok II (2005) – Nr 2
 3. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok III (2006) – Nr 3
 4. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok IV (2007) – Nr 4
 5. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok V (2008) – Nr 5
 6. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VI (2013) – Nr 6
 7. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VII (2014) – Nr 7
 8. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VII (2015) – Nr 8
 9. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok IX (2016) – Nr 9
 10. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok X (2017) – Nr 10
 11. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok XI (2018) – Nr 11
 12. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok XII (2019) – Nr 12

Czasopismo indeksowane w BazHum