• Modlitwa o pokój na Ukrainie

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, zachęcam członków SAK do modlitwy o pokój na Ukrainie i zakończenie rosyjskiej agresji na ten kraj. Proponujemy, aby każdy kapłan odprawił jedną Mszę świętą, a pozostałe osoby odmówiły jedną część Różańca świętego. Prosimy, aby…

 • Składka członkowska SAK

  Szanowni członkowie SAK! W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych informuję, że na Walnym Zgromadzeniu SAK w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie, uchwalono nową wysokość składki członkowskiej – 60 zł rocznie. W związku z tym proszę o uregulowanie należności za…

 • 20 punktów dla rocznika “Archiva Ecclesiastica”

  Z wielką radością informuję, że nasz rocznik “Archiva Ecclesiastica”otrzymał 20 punktów od ministra nauki i szkolnictwa wyższego PrzemysławaCzarnka i tym samym dołączył do czasopism naukowych. Zapraszam chętnychdo publikowania na jego łamach. W imieniu Zarządu SAK ks. dr hab. Robert R.…

 • Słownik Biograficzny Polskich Archiwistów Kościelnych

  Drodzy Członkowie i sympatycy SAK, Kolejny tom Słownika Polskich Archiwistów Kościelnych zawiera 44 biogramy – bardziej i mniej znanych – pracowników archiwów kościelnych zasłużonych dla polskiej archiwistyki. Drugi tom słownika powstał pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego przy współpracy…

 • JEDNOŚĆ W WIELOŚCI – ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA

  Katedra Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych  Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (on-line) JEDNOŚĆ W WIELOŚCI– ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA Kraków, 9 czerwca 2022 r. Prowadzone…

 • Składki członkowskie

  Szanowni członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych! Informuję, że od grudnia 2021 r. jest już nowe konto SAK, w banku PKO BP SA23 1020 5402 0000 0202 0482 4522W związku z tym proszę o wpłatę rocznej składki członkowskiej – 30 zł. Jednocześnie…