• VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

  Drodzy członkowie i sympatycy SAK, Zarząd SAK w imieniu Komitetu Programowo-Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich “Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” Łódź, 7-9 września 2022 roku przesyła w załączeniu program Zjazdu oraz zestawienie wydarzeń towarzyszących Zjazdowi…

 • Modlitwa o pokój na Ukrainie

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, zachęcam członków SAK do modlitwy o pokój na Ukrainie i zakończenie rosyjskiej agresji na ten kraj. Proponujemy, aby każdy kapłan odprawił jedną Mszę świętą, a pozostałe osoby odmówiły jedną część Różańca świętego. Prosimy, aby…

 • Składka członkowska SAK

  Szanowni członkowie SAK! W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych informuję, że na Walnym Zgromadzeniu SAK w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie, uchwalono nową wysokość składki członkowskiej – 60 zł rocznie. W związku z tym proszę o uregulowanie należności za…

 • 20 punktów dla rocznika “Archiva Ecclesiastica”

  Z wielką radością informuję, że nasz rocznik “Archiva Ecclesiastica”otrzymał 20 punktów od ministra nauki i szkolnictwa wyższego PrzemysławaCzarnka i tym samym dołączył do czasopism naukowych. Zapraszam chętnychdo publikowania na jego łamach. W imieniu Zarządu SAK ks. dr hab. Robert R.…

 • Słownik Biograficzny Polskich Archiwistów Kościelnych

  Drodzy Członkowie i sympatycy SAK, Kolejny tom Słownika Polskich Archiwistów Kościelnych zawiera 44 biogramy – bardziej i mniej znanych – pracowników archiwów kościelnych zasłużonych dla polskiej archiwistyki. Drugi tom słownika powstał pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego przy współpracy…

 • JEDNOŚĆ W WIELOŚCI – ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA

  Katedra Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych  Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (on-line) JEDNOŚĆ W WIELOŚCI– ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA Kraków, 9 czerwca 2022 r. Prowadzone…