AE – Nr 8

2015_AE

ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok VIII (2015), Nr 8.

Od Redakcji

Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Digitalizacja archiwów szansą na ich upowszechnienie i ochronę”, będące pokłosiem konferencji naukowej. Zorganizowaną ją w Rzeszowie 16 października 2014 r. przez Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pierwszym wstąpieniu dr Joanna Federkiewicz pracownica rzeszowskiego Oddziału IPN omówiła problem Digitalizacji zasobu kartotecznego oddziału IPN w Rzeszowie w ramach systemu „EAKOI”. Istotnym okazał się następny referat szefowej Oddziału IPN w Rzeszowie dr Ewy Leniart, która odniosła się do Prawnych aspektów digitalizacji zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W klimat złożoności problemu wprowadził uczestników konferencji Andrzej Pieczunko z warszawskiego Oddziału IPN prezentując zagadnienie pt. Projekt „Cyfrowe Archiwum” – digitalizacja zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei dr Wojciech Trzyna reprezentujący miejscowy Oddział IPN podniósł problematykę Digitalizacji dokumentacji aktowej i mikrofilmowej w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Nieco inną formułę digitalizacji zaprezentował prezes SAK i prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego ks. Władysław P. Wlaźlak, który przedstawił Stan zdigitalizowania Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, gdzie przez wiele lat był dyrektorem wspomnianego archiwum. Ciekawą tematykę przedstawił dr Ryszard Ziobroń z rzeszowskiego Oddziału IPN omawiając Wybrane aspekty z pracy rzeszowskiego Oddziału IPN nad digitalizacją fotografii w ramach sytemu „Zeus”, które zamykało problematykę wspomnianej konferencji.

W następnej części Biuletynu znajdują się trzy pozycje w dziale pt. „Współczesne Archiwa”. Cenną pozycję zaprezentował ks. dr Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, który w artykule pt. Jubileuszowa Konferencja w 75. lecie powołania Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, opisał to ważkie wydarzenie mające miejsce 19 listopada 2012 r. W podobnym klimacie znajduję się kolejny artykuł Agnieszki Szmerek zatytułowany Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, gdzie pracując dba o jego pamięć. Ostatni artykuł w tej części Biuletynu został poświęcony problematyce zatytułowanej W poszukiwaniu śladów św. Jana Bosko w polskich archiwach, którego autorem jest wytrawny archiwista ks. dr Jarosław Wąsowicz z Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W ostatnim dziale naszego czasopisma opatrzonym tytułem „Z życia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” zamieszczono naprzód List Prezesa Zarządu z okazji jubileuszu dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, co jak się wydaje było doniosłym wydarzeniem. Stało się to zapewne impulsem dla szefa Stowarzyszenia by dokonać pewnego podsumowania jego działalności, co znalazło wyraz w artykule pt. Powstanie i działalność Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce.

ks. Władysław P. Wlaźlak