AE – Nr 12

ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok XIi (2019), Nr 12

Od redakcji


Szanowni Państwo!
Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprezentować tegoroczny numer rocznika „Archiva Ecclesiastica” (12), który został podzielony na pięć działów:
– Artykuły i materiały;
– Sprawozdania;
– Recenzje;
– Dokumenty;
– Kalendarium.
W dziale pierwszym znalazły się teksty referatów wygłoszonych
w czasie konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych w dniach od do r. w Porszewicach koło Łodzi. Jako pierwszy wystąpił gospodarz miejsca ks. Kazimierz Dąbrowski, który przedstawił rys historyczny, obecną działalność i plany na przyszłość Archiwum Diecezjalnego w Łodzi. Ks. Waldemar Gliński szczegółowo omówił historię diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym (1920-1939). Tematem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zajął się Ryszard Grygiel, który po swoim wystąpieniu zaprosił do odwiedzenia tej instytucji. Agnieszka Janik zaprezentowała źródła do dziejów kościoła katolickiego w Polsce przechowywane w łódzkim Archiwum Państwowym, a Rafał Kościański – źródła do dziejów Kościoła katolickiego w zasobie archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Charakterystyką ornamentu, który jest symbolicznym znakiem czasu, na wybranych przykładach pejzażu kulturowego miasta Łodzi zajęła się Aldona Plucińska. Historię i zasób Archiwum Generalnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przedstawiła s. Urszula Sadownicza
(s. Alwerna CSCIJ). Dział pierwszy zamknął wykaz zakonów i zgromadzeń żeńskich w diecezji łódzkiej do 1992, opracowany przez s. Lucynę Witczak ABMV.
Dział Sprawozdania rozpoczął tekst Anny Jabłońskiej pt.: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – przykłady wykorzystania zasobów w badaniach dziejów staropolskiego duchowieństwa, wygłoszony w czasie spotkania w Towarzystwie Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach. Ks. Robert R. Kufel przedstawił sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej
10
od redakcji
Górze za rok 2018, a ks. Michał Sołomieniuk – sprawozdanie z działalności Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie za rok 2018. Ks. M. Sołomieniuk zakończył ten dział sprawozdaniem z działalności Grupy Roboczej ds. archiwów prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego
w latach 2017-2018.
W dziale Recenzje znalazły się dwa teksty autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza SDB:
– Notiziario dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica”, Roma, nr 54 (2018), ss. 33;
– Bp Krzysztof Nitkiewicz, ABC kurialisty czyli rady starszego kolegi, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018, ss. 68.
W przedostatnim dziale Dokumenty zamieszczono:
– Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych;
– Słowo Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP;
– Pismo Dyrektora Archiwum Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
– Nadanie SAK numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
– Podziękowania za organizację konferencji naukowej w Porszewicach.
Tegoroczny numer „Archiva Ecclesiastica” zamknęło kalendarium działalności Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych za rok 2018.
Całość dopełniły noty biograficzne Autorów Rocznika oraz podstawowe informacje dotyczące nadsyłania tekstów do kolejnych numerów
„Archiva Ecclesiastica”.
W imieniu Redakcji życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Redakcji.
Ks. Robert R. Kufel