AE – NR 11

ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok XI (2018), Nr 11

Od redakcji 

Szanowni Państwo! Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce jedenasty numer rocznika „Archiva Ecclesiastica”, w którym znalazło się dziewięć bardzo interesujących publikacji. 

Adrian Cieślik przedstawił podstawowe problemy archiwistyki kościelnej i propozycje ich rozwiązania. Autor w zwięzły i przystępny sposób przekazał trudne zagadnienia z archiwistyki oraz zaproponował możliwe rozwiązania praktyczne. Tematem Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie zajęła się Iwona Cylman, która ukazała bogate dzieje i nie- zwykły zasób tego Archiwum (stan na 1 kwietnia 2018). Piotr Czekaj i Marta Ruczyńska z Archiwum Akt Dawnych w Toruniu prześledzili niecodzienne aspekty życia społeczności katolickiej, utrwalone w zespole archiwalnym parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. W kolejnej publikacji s. Danuta Kozieł CSFN ukazała 50-letnią posługę sióstr nazaretanek w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (1969-2019). Ks. Robert Kufel zainteresował czytelnika dziejami kronik parafialnych oraz sposobem ich prowadzenia obecnie. Ks. Józef Sądej z Sandomierza poruszył interesujący problem odszukania utraconych archiwaliów i możliwości ich odzyskania. Tematem dziewiętnastowiecznych inwentarzy majątkowych, stanowiących źródło do poznania dziejów krypty w kościele Przemienienia Pańskiego oo. Pijarów w Krakowie, zajęła się Agnieszka Szmerek, która pracuje w krakowskim Archiwum oo. Pijarów. S. Krystyna Szweda SSpS, werbistka z Rzymu, podała ciekawe propozycje pisania kronik na podstawie doświadczeń w Międzynarodowym Zgromadzeniu Misyjnym. Ks. Jarosław Wąsowicz SDB scharakteryzował zbiory dotyczące prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, przechowywane w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej. 

Następnie zostały umieszczone sprawozdania: 

• z sesji naukowej w 15. rocznicę śmierci ks. prof. Bolesława Kumo- ra, która odbyła się 21 września 2017 roku w Lublinie; 

• z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze za rok 2017; 

• z działalności Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie za rok 2017; 

• z działalności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiem im. ks. Alfonsa Mańkowskiego za rok 2017. W dziale Dokumenty znalazły się: Rejestracja „Archiva Ecclesiastica” w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych (ISSN); Regulamin Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Tegoroczny numer „Archiva Ecclesiastica” zamknęło kalendarium działalności Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych od 30.11.2016 do 31.12.2017 roku.

Całość dopełniły noty biograficzne Autorów Rocznika oraz podstawowe informacje dotyczące nadsyłania kolejnych tekstów do publikacji na łamach „Archiva Ecclesiastica”. 

W imieniu Redakcji życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Redakcji. 

ks. Robert R. Kufel