AACz Częstochowa

Katalogi Zdigitalizowanych Ksiąg Z Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej

im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

Opracował i udostępnił

Prezes SAK – ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

1. KATALOG ZDIIGIITALIIZOWANYCH KSIIĄG METRYKALNYCH Z TERENU DIIECEZJII CZĘSTOCHOWSKIIEJ Z LAT 1581- 1910

Księgi Metrykalne zostały skatalogowane parafiami w układzie alfabetycznym, zaś każda z nich ma układ chronologiczny poczynając od najstarszej aż do roku 1910. W pierwszej kolumnie określono rodzaj księgi, w drugiej daty krańcowe, w trzeciej podano archiwum gdzie jest przechowywana oraz sygnaturę, zaś w ostatniej kolumnie określono sygnaturę zdigitalizowanej księgi metrykalnej wytłuszczonej w kolorze czerwonym. Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 4 (2012), cz. I, s. 9-109. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu. Całość swoich prac prowadzonych w latach 1999-2012, gdy byłem dyrektorem Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie dedykuję badaczom genealogii.

2. KATALOG ZDIGITALIZOWANYCH KSIĄG DZIEKAŃSKICH ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ IM. KS. WALENTEGO PATYKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Księgi Dziekańskie zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając naprzód tytuł księgi, poniżej w pierwszej kolumnie daty krańcowe, w następnej sygnaturę wersji papierowej, a w ostatniej sygnaturę wersji elektronicznej w kolorze czerwonym. Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 5 (2013), s. 9-33. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

3. KATALOG ZDIGITALIZOWANYCH KSIĄG KONSYSTORSKICH ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ IM. KS. WALENTEGO PATYKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Księgi Konsystorskie zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając naprzód tytuł księgi, poniżej w pierwszej kolumnie daty krańcowe, w następnej sygnaturę wersji papierowej, a w ostatniej sygnaturę wersji elektronicznej w kolorze czerwonym. Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 5 (2013), s. 35-60. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

4. KATALOG ZDIGITALIZOWANYCH KSIĄG PARAFIALNYCH ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ IM. KS. WALENTEGO PATYKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Księgi Parafialne zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając naprzód tytuł księgi, poniżej w pierwszej kolumnie daty krańcowe, w następnej sygnaturę wersji papierowej, a w ostatniej sygnaturę wersji elektronicznej w kolorze czerwonym. Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 5 (2013), s. 61-74. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

5. KATALOG ZDIGITALIZOWANYCH KSIĄG WÓJTOWSKICH I MIEJSKICH ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ IM. KS. WALENTEGO PATYKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Księgi Wójtowskie i Miejskie zostały skatalogowane w układzie alfabetycznym, podając naprzód tytuł księgi, poniżej w pierwszej kolumnie daty krańcowe, w następnej sygnaturę wersji papierowej, a w ostatniej sygnaturę wersji elektronicznej w kolorze czerwonym. Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 3 (2012), s. 271-277. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.