“Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk”

W roku 2023 nasze stowarzyszenie opublikowało w formie tradycyjnej książki opracowanie pt. “Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk”. Redaktorami książki są dr Anna Laszuk i ks. dr hab. Robert Kufel (prezes zarządu SAK).

Publikacja traktuje m.in. o strukturze zasobu, ewidencjonowaniu, opracowaniu, profilaktyce konserwatorskiej, udostępnianiu czy digitalizacji w archiwach kościelnych. Autorami poszczególnych części są: Anna Czajka, Karol Dowgiałło, Ewa Grin-Piszczek, s. Krescencja Huk, ks. Robert R. Kufel, Anna Laszuk, Henryk Niestrój, ks. Mieczysław Różański, ks. Michał Sołomieniuk i ks. Jarosław Wąsowicz.

W sprawie zakupu książki prosimy o kontakt z księdzem prezesem.