Prośba o modlitwę!

Zarząd Stowarzyszeni Archiwistów Kościelnych prosi wszystkich członków i sympatyków SAK o modlitwę w intencji zdrowia członka SAK – o. prof. dra hab. Rolanda Prejsa.

Panie Jezu Chryste, wycierpiałeś za nas wszystkich nieopisane męki biczowania, cierniem ukoronowania i ukrzyżowania. To wszystko zniosłeś bez najmniejszej nawet ulgi, bez kropli wody, w strasznym cierpieniu.

Dlatego tylko Ty możesz zrozumieć ból i cierpienie Twojego sługi. Miej, Panie litość nad nim i udziel mu ufności, że go nie opuścisz i nie zostawisz na pastwę losu, ale będziesz przy nim w godzinie jego próby i dodasz mu siły do niesienia krzyża. Dopomóż mu zachować pokój serca i równowagę umysłu oraz broń go przed utratą wiary w Twoją miłość i miłosierdzie. W otoczeniu chorego wzbudź miłość i życzliwość, a jego samego doprowadź do zwycięskiego i radosnego końca, którym jest uczestnictwo w Twojej chwale.

W Twoje pełne miłości dłonie, o Zbawicielu, oddaję Twojego cierpiącego sługę i błagam Cię dla niego o Twoje błogosławieństwo, pokrzepienie w niemocy i ukojenie bólu. Amen.