VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

W dniach 7-9 września odbył się w Łodzi VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Członkowie naszego stowarzyszenia wystąpili w trzech panelach tematycznych jako prelegenci:ks. dr hab. Robert Kufel (prezes zarządu SAK): „Kresy Wschodnie. Historia – tożsamość – pamięć na przykładzie działalności Archiwum Kresowego przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze”, w ramach sesji tematycznej „Małe Ojczyzny w dokumencie”;ks. dr Michał Sołomieniuk (zastępca prezesa zarządu SAK): „Zbiory kościelne w digitalizacji: wybór przykładów z ostatnich lat oraz nowe problemy i znaki zapytania”, w ramach sesji tematycznej „Informacja – nośnik – pamięć”;ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM: „Archiwa kościelne w prawie polskim. Zarys problematyki”, w ramach sesji tematycznej „Prawo archiwalne”.

ks. Michał Sołomieniuk