Składka członkowska SAK

Szanowni członkowie SAK!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych informuję, że na Walnym Zgromadzeniu SAK w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie, uchwalono nową wysokość składki członkowskiej – 60 zł rocznie.

W związku z tym proszę o uregulowanie należności za 2022 r. oraz zaległych wpłat. Jednocześnie informujemy, że brak uiszczania zadeklarowanej sumy stanowi naruszenie Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych:

art. 11

  1. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:

pkt. 3) skreślenie z listy członków zwyczajnych z powodu nie płacenia składek przez jeden rok bez należytego usprawiedliwienia.

Składki członkowskie są podstawą funkcjonowania Stowarzyszenia. Ze wspomnianych funduszy jest wydawany rocznik „Archiva Ecclesiastica”, który znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (20 pkt.).

Bardzo proszę o kontakt ze skarbnikiem SAK dr Arturem Hamryszczakiem, aby ustalić wysokość zaległych składek: skarbnik@stowarzyszenie-archiwistow-koscielnych.pl

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Artur Hamryszczak