Modlitwa o pokój na Ukrainie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, zachęcam członków SAK do modlitwy o pokój na Ukrainie i zakończenie rosyjskiej agresji na ten kraj.

Proponujemy, aby każdy kapłan odprawił jedną Mszę świętą, a pozostałe osoby odmówiły jedną część Różańca świętego.

Prosimy, aby zgłaszać na adres sekretarza Zarządu kto, kiedy i w jakim mieście odprawi Mszę świętą lub odmówi Różaniec. Informacje te będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej, podawać droga e-mailową, zaś w roczniku „Archiwa Ecclesiastica” wydrukujemy również zbiorczą informację z całego roku.

Zarząd Stowarzyszenia poleca wszystkich archiwistów ukraińskich, nie tylko kościelnych opiece i wstawiennictwu naszego patrona – bł. Wincentego Kadłubka.

Z wyrazem archiwalnego pozdrowienia

dr Mateusz Żmudziński
Sekretarz Zarządu SAK