20 punktów dla rocznika “Archiva Ecclesiastica”

Z wielką radością informuję, że nasz rocznik “Archiva Ecclesiastica”
otrzymał 20 punktów od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Przemysława
Czarnka i tym samym dołączył do czasopism naukowych. Zapraszam chętnych
do publikowania na jego łamach.
W imieniu Zarządu SAK

ks. dr hab. Robert R. Kufel