Słownik Biograficzny Polskich Archiwistów Kościelnych

Drodzy Członkowie i sympatycy SAK,

Kolejny tom Słownika Polskich Archiwistów Kościelnych zawiera 44 biogramy – bardziej i mniej znanych – pracowników archiwów kościelnych zasłużonych dla polskiej archiwistyki. Drugi tom słownika powstał pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego przy współpracy z mgr Magdaleną Ficoń. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo UNUM.

Biogramy zostały przygotowane zarówno przez naukowców z różnych ośrodków badawczych, jak i archiwistów-praktyków, którzy w ten sposób uczcili swoich poprzedników stojących na straży pamięci zapisanej w aktach i księgach.

Publikacja została udostępniona w wolnym dostępie (Open Access) na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 PL), zgodnie z najlepszymi praktykami wpisującymi się w zasady wolnej nauki. Słownik Polskich Archiwistów Kościelnych (1 i 2 tom) jest dostępny w Repozytorium Instytucjonalnym Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Link do tomu 1: https://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/40

Link do tomu 2: https://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/145