JEDNOŚĆ W WIELOŚCI – ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA

Katedra Archiwistyki

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

 Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (on-line)

JEDNOŚĆ W WIELOŚCI
– ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA

Kraków, 9 czerwca 2022 r.

Prowadzone współcześnie prace naukowe, bazujące na wciąż narastającym zasobie wiedzy, charakteryzują się tendencją do zawężania obszaru badań i ścisłej specjalizacji. Jednocześnie jednak trudno nie dostrzec, że wiele zagadnień wymaga sięgnięcia do metod
i narzędzi różnych dyscyplin, ciągłego pogłębiania umiejętności lub kompletowania heterogenicznych zespołów naukowych. Słowem – kluczem do badawczego sukcesu okazuje się być interdyscyplinarność.

Jak wyraża się interdyscyplinarność w archiwistyce?

Zapraszamy do dyskusji nad tym zagadnieniem oraz dzielenia się własnymi teoretycznymi wnioskami i praktycznymi przykładami. Niezależnie od tego, czy będą one dotyczyły niemal archetypicznego styku archiwistyki z historią i jej naukami pomocniczymi, bibliotekoznawstwem i administracją, czy coraz silniej obecnie widocznych powiązańz infobrokerstwem, informatyką i szeregiem dyscyplin niekojarzonych zazwyczaj z pracą archiwisty. Intuicyjnie w stronę interdyscyplinarności kieruje nas już sam zasób archiwów – historycznych i bieżących – obejmujący dokumentację szerokiego spektrum aktotwórców. Do refleksji nad strategią rozwoju archiwów skłania również wzrost ich społecznej roli, potrzeba coraz szerszego do nich dostępu oraz nowe grupy użytkowników.

Zachęcamy także do wspólnej próby określenia kompetencji współczesnego „modelowego” archiwisty. O ile taki istnieje?A może słuszniejszym okaże się pójście w kierunku tworzeniainterdyscyplinarnych zespołówspecjalistów skupionych wokół konkretnego zagadnienia archiwistycznego?

Zastanówmy się, czy potrzebę interdyscyplinarność w równiej mierze odczuwają tak archiwiści (pamiętając, że tworzą bardzo zróżnicowaną wewnętrznie grupę zawodową), jak i przedstawiciele dyscyplin współpracujących z archiwami lub korzystający z ich zasobów?

Porównajmy wreszcie doświadczenia w tym zakresie reprezentantów instytucji krajowych z obserwacjami gości z zagranicy.

Problematyce interdyscyplinarności poświęcono już niejedną konferencję.Jednak ustawiczny rozwój nauki oraz zmieniająca się – w ostatnich dwóch latach w sposób wyjątkowonieprzewidywalny – sytuacja społeczna powodują, iż dotychczasowe spotkania nie wyczerpały bogactwa zagadnień.Wciąż zasługują one na pogłębioną refleksję i dyskusję.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną obrady odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem  platformy Zoom.

KOMITET ORGANIZACYJNY

ks. prof. zw. dr hab. Józef Marecki

dr Anna Czocher

dr Joanna Małocha

ks. dr Wacław UmińskiCM