• Słownik Biograficzny Polskich Archiwistów Kościelnych

    Drodzy Członkowie i sympatycy SAK, Kolejny tom Słownika Polskich Archiwistów Kościelnych zawiera 44 biogramy – bardziej i mniej znanych – pracowników archiwów kościelnych zasłużonych dla polskiej archiwistyki. Drugi tom słownika powstał pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego przy współpracy…

  • JEDNOŚĆ W WIELOŚCI – ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA

    Katedra Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych  Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (on-line) JEDNOŚĆ W WIELOŚCI– ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA Kraków, 9 czerwca 2022 r. Prowadzone…