Nowy Zarząd Stowarzyszenia

W dniu 26 lutego 2021 r. odbyły się wybory władz SAK na kadencję 2021-2025. Skład nowych władz Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu:
ks. dr hab. Robert Kufel
Zastępcy Prezesa Zarządu:
ks. dr Michał Sołomieniuk
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB
Sekretarz:
mgr Michał Muraszko
Skarbnik:
dr Artur Hamryszczak

Komisja Rewizyjna:
ks. dr Krzysztof Dorosz SI (przewodniczący)
ks. prof. Józef Marecki
ks. dr hab., prof. UWM Mieczysław Różański