Dobro duchowe – zachęta do modlitwy

Zarząd Stowarzyszenia zachęca członków SAK do wzajemnej modlitwy za siebie w tym trudnym czasie epidemii. Proponujemy, by za członków Stowarzyszenia każdy kapłan odprawił jedną Mszę świętą za a pozostałe osoby odmówiły jedną cześć Różańca świętego. Prosimy, aby zgłaszać na adres sekretarza Zarządu kto, kiedy i w jakim mieście odprawi Mszę świętą lub odmówi Różaniec. Informacje te będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej oraz podawać droga e-mailową.
Zarząd Stowarzyszenia poleca wszystkich archiwistów kościelnych opiece i wstawiennictwu naszego patrona, bł. Wincentego Kadłubka.