Konferencja Archiwa kościelne w niepodległej Polsce

W dniach 14-16 października 2019 r. odbędzie się w Łodzi III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych pt. „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”. Jest ona organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Ośrodkiem Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych i Archiwum Państwowym w Łodzi. Konferencja wpisana została do programu obchodów „100. Rocznicy utworzenia archiwów państwowych”, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronatem objął konferencje także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i wzięcia w niej udziału.