Zintegrowany system baz danych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zaprezentowało na swojej stronie internetowej aap.poznan.pl nową wersję systemu ewidencji oraz informacji archiwalnej. W oparciu o KOHA – Open Source Library System udostępniono zintegrowaną bazę danych. Odtąd poprzez zwykłą przeglądarkę internetową w jednym miejscu można przeglądać następujące inwentarze i katalogi: Archiwalia, Księgi Metrykalne, Książki, Czasopisma, Maszynopisy.

Zintegrowany system baz danych zostanie powiększony o nowe bazy. W przygotowaniu katalogi oraz inwentarze takie jak: Nuty, Filmy, Fotografie oraz Nagrania audio. To nie koniec nowości. Dla osób korzystających z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (posiadających Karty Kwerendzistów – IDK) zostaną udostępnione indywidualne konta, dzięki którym będzie można m.in. automatycznie rezerwować archiwalia do czytelni, a także również sprawdzić historie udostępnianych archiwaliów. Będzie to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie zastosowane w archiwach kościelnych.

Źródło: aap.poznan.pl