Walny Zjazd SAK oraz Sesja Naukowa. Łódź, 18-20.XI.2018r.

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

oraz wszyscy pracownicy archiwów kościelnych i sympatycy SAK!

Informujemy, że Walny Zjazd SAK połączony z sesją naukową odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2018 r. w Łodzi. Miejsce obrad: Uroczysko Porszewice (Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej). Podczas zjazdu będzie możliwość złożenia przez chętnych archiwistów deklaracji członkowskiej do Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SAK

dr Artur Hamryszczak      ks. dr hab. Robert Kufel

sekretarz                                   prezes

Program Konferencji i XIV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

 Łódź 18 – 20 XI 2018

Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej,  Porszewice nr 24 c

18 listopada 2018

 18.00 – 22.00: Kolacja. Spotkanie integracyjne

19 listopada 2018

8.00: Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego

9.00: Śniadanie

9.30: Słowo powitania

9.40: Otwarcie Zjazdu – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych  ks. dr hab. Robert Kufel

10.00 – 11.00: Abp Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki – Przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej,

11.00 – 11.20: Ks. dr hab. Waldemar Gliński (prof. Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego) – Historia diecezji łódzkiej w latach 1920 – 1939.

11.20 – 11.40: Ks. dr hab. Mieczysław Różański (prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego) – Organizacja diecezji łódzkiej w latach 1939 – 1992.

11.40 – 12.00: Ks. dr Kazimierz Dąbrowski (dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi) – Archiwum Diecezjalne w Łodzi – Rys historyczny, obecna działalność i plany na przyszłość.

12,10 – 12,30: Przerwa kawowa

12.30 – 13.00: Dr Aldona Plucińska (kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi) – Ornament symbolicznym znakiem czasu na wybranych przykładach pejzażu kulturowego miasta Łodzi.

13.00 – 13.20: Dyskusja

13.20 – 14.00: Obiad

15.00 – 15.20: Prof. dr hab. Ryszard Grygiel (dyrektor Muzeum Archeologicznego) – Dlaczego warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne ?

15.00 – 15.50: Mgr Agnieszka Janik (kustosz Archiwum Państwowego w Łodzi) – Materiały dotyczące historii Kościoła znajdujące się w Archiwum Państwowym w Łodzi.

16.30: Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

17.30: Agapa u Metropolity Łódzkiego

20 listopada 2018

 8.00: Msza święta

9.00: Śniadanie

9.30 – 10.15: Ks. dr Zbigniew Tracz (kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej) – Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach  kościelnych

10.15 – 10.45: Ks. dr Michał Sołomieniuk (dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie) – Działalność grupy roboczej do spraw archiwów prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego.

10.45 – 11:00: Dyskusja, podziękowania

11.00 – 11.20: Przerwa kawowa

11.20 – 12.20: Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

12.30 – 13.00: Obiad

13.15 – 14.00: Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Zgłoszenie_Walne_2018