Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ukryte perły archiwistyki”, Kraków, 24 maja 2019r.

atedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych,  Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Ukryte perły archiwistyki, Kraków, 24 maja 2019 r.

Celem konferencji jest ukazanie przykładów cennych i nieznanych archiwaliów przechowywanych w archiwach kościelnych (diecezjalnych, parafialnych, zakonnych). Do udziału w konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy w swojej pracy naukowej i zawodowej pochylają się nad dawnymi dokumentami. Mamy nadzieję, że konferencja będzie dobrą okazją do podjęcia dyskusji na rolą i znaczeniem bezcennych archiwaliów przechowywanych w tak licznych archiwach kościelnych.

Przy okazji pragniemy poinformować, że w przyszłym roku planowana jest konferencja pt. Archiwista kościelny w XXI wieku – rozważania nad kierunkami kształcenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu (zobacz niżej) pocztą elektroniczną na adres: waclaw.uminski@upjp2.edu.pl do końca marca 2019 roku. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 15 kwietnia 2019 roku. Przewidujemy wydanie publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizatorzy nie przewidują wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz opublikowane w planowanej monografii.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki wszystkich referatów. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom pisemnie w późniejszym terminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Grzegorz Chajko,

dr Joanna Małocha

ks. prof. zw. dr hab. Józef Marecki,

Ks. dr Wacław Umiński CM

Do pobrania:

Ulotka (format PDF) – UKRYTE PERŁY ARCHIWISTYKI

Formularz (format Word) – Formularz konferencja Ukryte perły archiwistyki