I. Wiceprezes SAK – Ks. dr Jarosław Wąsowicza SDB nominowany do nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

W poniedziałek 21 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody w kategorii nagroda główna ks. dra Jarosława Wąsowicza SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej).

Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu w czerwcu 2019 r. w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.

Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017r.

Serdecznie gratulujemy!!!

Źródło: www.poznan.uw.gov.pl oraz aap.poznan.pl

Foto: swietarodzina.pila.pl