Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. W siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy spotkała się Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Dyrektorzy, którzy zainicjowali powstanie nagrody: dr hab. Rafał Reczek, Henryk Krystek oraz ks. Roman Dworacki zatwierdzili i podpisali regulamin konkursu. Następnie Łukasz Nowicki, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, wręczył członkom Kapituły akty powołania podpisane przez Wojewodę Zbigniewa Hoffmanna. Pierwszym przewodniczącym Kapituły został wybrany jednogłośnie Henryk Krystek – Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skład Kapituły:

Przewodniczący Kapituły: Henryk Krystek Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

  • ks. Roman Dworacki Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
  • dr hab. Rafał Reczek Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
  • ks. dr Sławomir Kęszka Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu
  • ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
  • prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska Kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Jarosław Matysiak Kierownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu
  • dr Jan Miłosz Przewodniczący Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Elżbieta Olender Dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie
  • dr Grażyna Schlender Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu
  • ks. dr Michał Sołomieniuk Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Sekretarz Kapituły: dr Rafał Kościański Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu

Foto i źródło: ipn.gov.pl

» Czytaj więcej: Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego  »