Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL Jana Pawła II

Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, opracowanie Maria Dębowska, Kraków 2017, wydawca: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, ss. 677.

Katalog obejmuje całość mikrofilmów przechowywanych obecnie w Ośrodku ABMK, także te, które nie zostały jeszcze odnotowane w katalogach już opublikowanych. Do takich należą, między innymi, zmikrofilmowane akta nuncjatury warszawskiej. Cały zbiór mikrofilmów, zaprezentowanych w niniejszej publikacji, został podzielony na dwie części (według instytucji przechowujących materiały archiwalne i biblioteczne): krajową i zagraniczną, w ramach których uwzględniono najpierw archiwa, następnie biblioteki. Zdecydowano się odstąpić od tego podziału w przypadku kolekcji (muzykalia, synody).

Katalog można zamawiać w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków

Wydawnictwo@witkm.pl

www.witkm.pl

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ PIERWSZA: INSTYTUCJE NAUKOWE W POLSCE

  1. ARCHIWA

Archiwa (archi)diecezjalne

Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie w Lublinie

Archiwum Diecezji Łuckiej w Lublinie

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Archiwum Diecezjalne w Pelplinie

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach

Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. Ks. Jerzego Wolnego w Sosnowcu

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie w Warszawie

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Archiwa kapituł katedralnych

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej w Krakowie

Archiwum Kapituły Katedralnej w Łowiczu

Archiwa zakonne

Archiwum Benedyktynek w Staniątkach

Archiwum Klarysek w Starym Sączu

Archiwum Norbertanek w Imbramowicach

Archiwum Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie

Archiwum Paulinów na Jasnej Górze

Archiwa parafialne

Archiwum Parafii w Częstoborowicach

Archiwum Parafii w Dąbrowie Białostockiej

Archiwum Parafii w Gołębiu

Archiwum Parafii w Miechowie

Archiwum Parafii w Turobinie

Archiwum Parafii w Wojniczu

Archiwa państwowe

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Zbiory prywatne

  1. BIBLIOTEKI

Biblioteki kościelne

Biblioteka Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

Biblioteka Norbertanek w Imbramowicach

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie

Biblioteka Karmelitanek Bosych w Krakowie

Biblioteka Klarysek w Krakowie

Biblioteka Wizytek w Krakowie

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Biblioteka Opactwa Cystersów w Mogile

Biblioteka Benedyktynek w Staniątkach

Biblioteka Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Biblioteki państwowe

Biblioteka Kórnicka w Kórniku

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

  1. INNE

Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) w Warszawie

  1. KOLEKCJE

Muzykalia

Synody

CZĘŚĆ DRUGA: ZAGRANICZNE INSTYTUCJE NAUKOWE

  1. ARCHIWA

Archivum Secretum Vaticanum w Rzymie

Archivum Consistoriale

  1. Processus Consistoriales, Processus Datariae

Archivum Nuntiaturae Varsaviensis

Archivum Secretariatus Status

  1. Nunziatura di Polonia
  2. Nunziature Diverse
  3. Fondo Garampi

Archiwum Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Archiwum Dominikanów w Rzymie

Archiwum Paulinów w Rzymie

Archiwum Teatynów w Rzymie

Archiwum Trynitarzy w Rzymie

  1. BIBLIOTEKI

Biblioteka Narodowa w Paryżu

Biblioteka Casanatense w Rzymie

CZĘŚĆ TRZECIA: UZUPEŁNIENIA

Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Archiwum Diecezji Łuckiej w Lublinie

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Archiwum Parafi i w Sękowej

Archivum Secretum Vaticanum

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Indeks osób

Indeks miejscowości