2012 – 2016

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Kadencja 2012 – 2016

Asystent Kościelny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

  • Bp prof. dr hab. Jan KOPIEC

Diecezja Gliwicka

Prezes

  • ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

Uniwersytet Rzeszowski

Wiceprezesi: I. ks. mgr Roman DWORACKI

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

II. mgr Karol DOWGIAŁO

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie

Sekretarz

  • s. mgr Karolina Anna KOŁODZIEJCZYK CSFB

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

Skarbnik

  • s. mgr Lucyna WITCZAK

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

Komisja rewizyjna:

  • ks. dr Andrzej KWAŚNIEWSKI

Archiwum Diecezjalne w Kielcach

  • mgr lic. Agnieszka SZMEREK

Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie

  • ks. dr Jarosław WĄSOWICZ SDB

Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile