2008 – 2012

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnnych
Kadencja 2008 – 2012

Asystent Kościelny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

 • Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
  Diecezja Gliwicka

Prezes

 • Ks. dr hab. Józef MARECKI, prof. PAT
  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Vice Prezesi:

 • Ks. dr Mieczysław RÓŻAŃSKI
  Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
 • Ks. mgr Roman DWORACKI
  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sekretarz

 • Ks. dr Robert Romuald KUFEL
  Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

Skarbnik

 • dr Julia DZIWOKI
  Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

Komisja rewizyjna:

 • Ks. dr Tadeusz CEYNOWA (Przewodniczący)
  Archiwum Diecezjalne w Koszalinie
 • S. mgr Barbara Rut WOSIEK FSK
  Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach
 • Ks. mgr Jarosław WĄSOWICZ SDB
  Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile