2004 – 2008

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Kadencja 2004 – 2008

Asystent Kościelny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

  • Bp prof. dr hab. Jan KOPIEC

Biskup pomocniczy – Diecezja Opolska

Prezes

  • ks. prof. dr hab. Jan ZWIĄZEK (Częstochowa)

Vice Prezesi:

I. ks. dr hab. Witold KUJAWSKI (Włocławk)

II. o. prof. PAT dr hab. Józef MARECKI (Kraków)

Sekretarz

  • dr Halina DUDAŁA (Katowice)

Skarbnik

  • dr. Julia DZIWOKI (Katowice)

Komisja rewizyjna:

  • dr Maria DĘBOWSKA (Lublin)
  • ks. dr hab. Andrzej BRUŹDZIŃSKI (Kraków)
  • ks. dr Tadeusz CEYNOWA (Koszalin)