• Nowy numer: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Nr 10/2017

    Ukazał się 10. numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok 2017. Od Redakcji W 2017 r. mija 13. rocznica od wydania pierwszego numeru ,.Archi va Ec­clesiastica”. Przy tej okazji dokonaliśmy kilka zmian w periodyku. Dotych­czasowy biuletyn naszego Stowarzyszenia nazwaliśmy…

  • Zielona Góra – nowa siedziba Archiwum Diecezjalnego

    anim zaproszeni goście zobaczyli nowe Archiwum Diecezjalne było uroczyste przecięcie wstęgi, a także wspólna modlitwa i poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń. – Nasze archiwum zawiera różne dokumenty, księgi, fotografie, płyty, kasety, mapy czyli to wszystko co jest związane z historią naszej diecezji,…

  • Ustanowienie nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego

    W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Nagroda będzie…