Biuletyn SAK

051201_214835_72_biuletynm

Adres Redakcji:

Zgodnie z Art.7 c Statutu SAK, Stowarzyszenie realizując swe cele poprzez działalność wydawniczą, publikuje Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych czyli ARCHIVA ECCLESIASTICA.

Prezes SAK – ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL
65-075 Zielona Góra,
pl. Powstańców Wielkopolskich 2A
skr. poczt. 178
tel./fax. 666 028 237
Kuria: tel.
(68) 451-23-30 tel.
fax. (68) 451-23-31
tel. 666 028 237

e-mail. R.Kufel@diecezjazg.pl

 1. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok I (2004) – Nr 1
 2. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok II (2005) – Nr 2
 3. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok III (2006) – Nr 3
 4. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok IV (2007) – Nr 4
 5. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok V (2008) – Nr 5
 6. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VI (2013) – Nr 6
 7. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VII (2014) – Nr 7
 8. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok VII (2015) – Nr 8
 9. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok IX (2016) – Nr 9
 10. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok X (2017) – Nr 10
 11. Zobacz: Archiva Ecclesiastica Rok XI (2018) – Nr 11

Czasopismo indeksowane w BazHum